Navigate Up
Sign In

Àwtorita Ċentrali

Diversi Regolamenti tal-Unjoni Ewropea u Konvenzjonijiet Internazzjonali jirrikjedu li l-pajjiżi jistabbilixxu awtoritajiet ċentrali fil-ġurisdizzjoni tagħhom biex jinfurzaw ir-Regolament tal-Unjoni Ewropea jew il-Konvenzjoni Internazzjonali.

Dawn l-Awtoritajiet Ċentrali huma ggwidati mir-Regolamenti rispettivi tal-UE, mill-Konvenzjonijiet Internazzjonali u mil-leġiżlazzjoni lokali u jaħdmu f’kollaborazzjoni mill-qrib ma’ Awtoritajiet Ċentrali oħrajn, speċjalment meta jittrattaw każijiet bejn il-pajjiżi u ieħor. Fil-livell nazzjonali dawn l-Awtoritajiet Ċentrali jittrattaw ukoll id-diversi entitajiet lokali u partijiet interessati involuti fil-funzjonijiet ewlenin tagħhom.

l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali ġiet maħtura bħala l-Awtorità Ċentrali Maltija fl-oqsma li ġejjin:​