Navigate Up
Sign In

Feedback

​​na napprezzaw il-fatt li inti iddeċidejt li tgħidilna x’qed jħassbek fuq servizz li inti, qraba jew ħbieb tiegħek qed jirċievu. Aħna nagħmlu ħilitna biex insolvu ħsibijiet li jkollkom billi ninvestigaw u nieħdu azzjoni fuq il-kwistjonijiet li tiġbdulna l-attenzjoni fuqhom, u nagħmlu rakkomandazzjonijiet fuq tibdil li l-provdituri tas-servizzi għandhom jagħmlu. Dan jgħin lilna u lill-provdituri tas-servizzi biex nagħtu servizzi aħjar. 

Telefown: 25494345​
Imejl: feedback.scsa@gov.mt​
Meżżi Soċjali: Fittixna fuq ​Facebook, Twitter and Instagram!