Navigate Up
Sign In

Missjoni, Viżjoni u Valuri

L-Istqarrija tal-Missjoni

​Tirregola l-ħarsien soċjali permezz tad-djalogu u l-kollaborazzjoni.
 


Il-Viżjoni

Nistinkaw għall-eċċellenza fis-servizzi tal-ħarsien soċjali billi nagħtu s-saħħa lil min juża s-servizz u nħeġġu lill-provdituri tas-servizz.
 


Valuri

  • ​​​​​​​Inpoġġu lill-persuni vulnerabbli l-ewwelSCSA taħdem fuq il-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet ta’ persuni vulnerabbli billi tfittex l-opinjoni tagħhom u informazzjoni mingħandhom filwaqt li tisma’ l-ilmenti tagħhom u dak li jħassibhom dwar is-servizzi tal-kura soċjali li jużaw.
  • Nistinkaw għall-eċċellenza u l-kwalità: SCSA tipprova tkun mexxej fil-qasam tar-regolazzjoni billi tibqa’ aġġornata bl-aħjar prattiċi u riċerki fil-qasam tal-kura soċjali kemm lokalment u anke barra. SCSA tipprova tistabilixxi qafas li jassisti lill-provdituri ta’ servizz biex jiżviluppaw kwalità ta’ servizz għoli.​
  • Nikkolaboraw mal-istakeholders: SCSA taħdem mal-provdituri tas-servizz permezz ta’ djalogu kontinwu u konsultazzjoni. SCSA taqsam ir-riżorsi sabiex tiggwida lill-provdituri tas-servizz biex itejbu s-servizz tagħhom biex persuni vulnerabbli jkollhom servizz ta’ kwalità superjuri.
​​