Navigate Up
Sign In

Servizzi għall-adulti

SCSA tirregola s-servizzi tal-ħarsien soċjali kollha għall-persuni vulnerabbli li jista’ jkollhom bżonn jew qed jirċievu servizzi partikolari minħabba diżabilità, vizzju jew għaliex fiċ-ċirkustanzi attwali ma jistgħux jieħdu ħsieb tagħhom infushom jew jipproteġu lilhom infushom minn ħsara jew sfruttament. Billi nirregolaw u  nispezzjonaw dawn is-servizzi dawn l-adulti jkunu ċerti li s-servizz jagħtihom s-setgħa li jtejbu ħajjithom, jipprevjenu li jkun hemm aktar ħsara, abbuż jew traskuraġni lejhom kif ukoll jgħinhom permezz ta’ intervent professjonali.

​​​