Navigate Up
Sign In

Servizzi għall-anzjani

SCSA tirregola s-servizzi kollha ta’ ħarsien soċjali għall-persuni anzjani bl-għan li tippromwovi l-anzjanità attiva filwaqt li tipproteġi lil dawn il-persuni meta jkunu aktar dipendenti minn riżorsi professjonali sabiex ikollhom kwalità ta’ ħajja aħjar waqt li jikbru fl-età. Billi nirregolaw u nispezzjonaw dawn is-servizzi, persuni anzjani jkunu żgurati li l-provditur tas-servizz tal-kura għandu protezzjonijiet adattati sabiex jipprevjeni kull xorta ta’ abbuż filwaqt li jiggarantixxi li d-dinjità u l-għażliet tagħhom ikunu rispettati.